Manaies populars

És sabut que els manaies son gent que estimen la seva terra i les seves tradicions, les mantenen vives i en garanteixen la continuïtat. Nosaltres, com a manaies de Sant Daniel, també volem perseguir aquests objectius i així aportar la nostra modesta contribució a l’enriquiment del costumari popular gironí.

En aquesta secció hi anireu trobant diverses idees, més o menys ambicioses, que tenim en projecte. Tots sou convidats a participar-hi amb el grau d’implicació que escolliu i ajudar-nos a fer realitat aquests projectes que, tot i ser de diferent contingut i abast, volem que comparteixin uns trets comuns:

•El respecte a les nostres tradicions i al seu significat cristià.
•L’esperit obert i amical que volem impregni totes les nostres activitats.
•Fer compatibles dignitat i diversió.
Tot està per fer i gaudim de la llibertat d’aquell a qui no s’espera, per tant la il·lusió i el desig de veure realitzats aquests projectes son l’únic estímul que ens esperona. Ens agradaria disposar ben aviat d’uns nous manaies o tenir el projecte LLUM DE NADAL a punt, però també volem que quan siguin una realitat tinguin la qualitat i dignitat pròpies de les coses fetes a consciència i sense presses. Si voleu, ens podeu ajudar a fer-ho possible.

Imatge d’encapçalament: Processó de Setmana Santa de Barcelona del segle XVIII extreta de la col·lecció “Costumari Català – El curs de l’any” (1952) de Joan Amades.