Manaies cristians

La nostra associació no és confessional i tanmateix un dels propòsits que ens hem fixat és respectar els valors de la nostra cultura i tradició cristianes. Entenem que l’observança d’aquest principi no comporta cap coacció a la llibertat de les persones, associades o no a la nostra entitat, que vulguin participar a qualsevol de les activitats que pretenem dur a terme. Tot aquell que comprengui que la millor manera de conviure i fer coses en grup requereix una mínima dosi d’educació i respecte als altres no podrà sentir-se incòmode amb la nostra premissa, sigui cristià o no.

Dit això, alguns dels membres dels Manaies de Sant Daniel ens reconeixem com a membres de l’Església catòlica i com a tals hem d’acceptar que el món que ens ha tocat habitar ens exigeix que vivim la nostra Fe sense complexes, amb fermesa i coratge (dos qualitats molt pròpies dels guerrers, que és a qui han d’evocar els autèntics manaies). La nostra societat ja no admet les mitges tintes i ens retreu als cristians -a vegades amb raó- la falta de coherència entre els nostres actes i la Paraula de Deu en la que diguem creure.

Altrament, la fermesa i el coratge ens permetran obrir-nos sense por als que no pensen com nosaltres, conviure-hi en harmonia i treballar plegats per aconseguir una societat més justa i fraternal. Als Manaies de Sant Daniel, des de la nostra modesta posició, ens agradaria oferir un espai com el que va proposar el Sant Pare Benet XVI: un “atri dels gentils”, un lloc de convivència entre creients cristians i els nostres conciutadans d’altres creences o maneres de pensar per fer coses plegats i conviure pacíficament a partir del respecte mutu i als valors que propugna el cristianisme.

Per aquells amics de la nostra associació que compartim la mateixa Fe us proposem exercir, com a grup, aquesta doble condició de manaies i cristians a través de les activitats que us proposarem en aquesta secció.

Imatge d’encapçalament: Fragment del retaule de l’altar major de la catedral de Girona. Fotografia de Gustavo A. Torres amb l’autorització del Capítol de la Catedral.