Relació de sortides de La Companyia dels Manaies de Sant Daniel