Manaies culturals

S’ha dit que la cultura és una eina de criteri. Entesa així, nosaltres la volem utilitzar per recordar l’estreta relació entre els nostres orígens cristians i romans.

Europa és un concepte que encara avui no te les seves estructures comunitàries del tot definides ni consolidades, però que és perfectament diferenciat i recognoscible en el món que es diu global. Així doncs Europa es defineix, també, com un conjunt de cultures que tenen un lligam comú: els seus orígens cristians.

Partint d’aquesta premissa ens proposem organitzar uns cicles de comunicacions o xerrades destinades a recordar la interrelació entre la nostra cultura i el cristianisme. Ens proposem presentar part de l’ampli ventall del nostre llegat cultural i explicar, o redescobrir-ne, les seves arrels cristianes. Ens referim a un ventall de matèries tan ampli com poden ser la llengua, l’arquitectura, la literatura, la música, l’escultura, la pintura, la gastronomia, les tradicions, etc.

També voldrem organitzar visites guiades a aquells indrets del nostre patrimoni artístic i històric que ens donin testimoni de les nostres arrels culturals.

Totes aquestes activitats, i d’altres que aniran sorgint, ens han de recordar que el cristianisme també és alta cultura. I no només pels creients.

Imatge d’encapçalament: Procedent del fons d’imatges de Google.