Junta

Associació constituida el dia 13 d’octubre de 2011, inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat a la Secció 1ª del registre de Girona el dia 30 de novembre 2011 amb el número d’inscripció 46418-J/2.

La junta actual està formada per les persones següents:

Jordi Tomàs Bartra, president
Mia Masgrau Ventura, secretària
Rafael Garcia Salions, tresorer
Xavier Masgrau Dotras, vocal
Salvador Garcia-Arbós, vocal
Marc Tomàs Sánchez, vocal