CONFERÈNCIA: LA CUINA CRISTIANA EN LA TRADICIÓ CATÒLICA