CONFERÈNCIA: LA REVELACIÓ I EL MISTERI TRANSCENDENT EN EL CINEMA