CONFERÈNCIA: L’APORTACIÓ DE FRANCESC CIVIL A LA MÚSICA RELIGIOSA