Manaies de Sant Daniel, davant l’Església del Carme