GIRONA RECUPERA LA TRADICIÓ DELS ANTICS MANAIES DE SANT DANIEL – DIARI DE GIRONA