Manaies de Sant Daniel davant l’església del Carme